Sākums
en lv ru

Beidzot tas ir klāt! DzP Mežavairogi 10gadei veltītais salidojums! 30. jūnijā laipni aicināti visi adoptētie, atrastie, izglābtie, atpirktie un visādos citos veidos iegūtie SUŅI!

Registrācija no pl. 11.oo- suņiem jāņem līdzi pase ar derīgu vakcināciju pret trakumsērgu un mikročipu, kurš obligāti reģistrēts LDC;
KANIKROSS divās distancēs (ar savu vai patversmes suni)- mazāk pieredzējušiem un rūdītiem skrējējiem;

MEŽAVAIROGU KAUSS 2019 paklausības daudzcīņā suņiem- 4 sagatavotības kategorijās (gan tie, kuri šādu pasākumu apmeklēs pirmo reizi, gan rūdīti profesionāļi). Pirms sacensībām būs iespēja trenēties, pēc Jāņiem katru dienu speciāli sagatavotā laukumā, vai sacensību dienā pieredzējušu kinologu vadībā- Ivans Pavlovskis un Jurijs Vaskops jums palīdzēs.
Sacensību nolikums būs pieejams mūsu mājaslapā;

SUŅU PARĀDE- tiem, kuri saules nogurdināti vai vienkārši ir neatvairāmi skaisti būs iespēja sevi parādīt, lai visi priecājas;

Minisemināri:
Kinologu teltī- 
SPORTS+SUNS=VIENKĀRŠI
KO DARĪT, JA UZBRŪK SUNS?
Visas dienas garumā- konsultācijas pie kinologiem Ivo Svennes, Ivana Pavlovska, Jurija Vaskopa latviešu un arī krievu valodās.

Veterinārārstu teltī-
LĀZERTERAPIJA SUŅA VESELĪBAI
Visas dienas garumā konsultēs veterinārārstes Sigita Altenburga un Ilze Muižniece.

Suņu pārtikas ražotāju teltīs-
BARFUS - SUŅU DABISKA ĒDINĀŠANA
u.c.

LABDARĪBAS TIRDZIŅŠ- ja tavam dzīvniekam (jebkuras sugas) kāda lieta vairs neder- pavadiņa, atvēsinošs paklājiņš, būris vai jebkas cits- nes šurp- citam tas būs ilgi meklētais! Mantas labdarības tirdziņam varat vest no 17. jūnija līdz pat pasākuma norises dienai uz patversmi. Visi iegūtie līdzekļi tiks izlietoti patversmes vajadzībām!

Bērniem- piepūšamās atrakcijas no piepusamie.lv
Dzīvā mūzika- Gatis un Agita
Teltis mūsu ērtībām no teltis.lv

Ēdamzonā būs iespēja iestiprināties pret ziedojumu patversmei.

Ieeja pasākumā pret ziedojumiem.

Un no mums un mūsu dāsnajiem atbalstītājiem- daudz dāvanu un dāvaniņu ikvienam dalībniekam!

Iepriekšēja reģistrācija pasākumam uz epastu: sandra.svarca@inbox.lv

Tālrunis informācijai: 24422440

Uz tikšanos!

 
 

Saskaņots
Ar Latvijas sporta suņkopības federāciju
I.Pavlovskis

 

Nolikums
par atklātajām individuālajām meistarības sacensībām šķēršļu joslas pārvarēšanā
“Mežavairogu Kauss – 2019 “

1. Mērķis un uzdevumi.
1. Suņkopības aktīvās darbības tālāka popularizācija Latvijas Republikā.
2. Iedzīvotāju, īpaši jaunatnes iesaistīšana, dzīvnieku aizsardzībā un suņu sportā.
3. Spēcīgāko, aktīvāko pasākuma dalībnieku noteikšana.
4. Pieredzes apmaiņa suņkopju vidū ar mērķi dzīvnieku aizsardzības darba tālākai uzlabošanu.
5. Rast iespēju dzīvnieku draugie, ,interesentiem un to atbalstītītājiem piedalīties dažāda veida aktivitātēs, nodarboties ar sportu un saturīgi pavadīt brīvo laiku.
6. Veidot dzīvnieku aizsardzības kopības sajūtu.
7. Popularizēt suņkopības pasākumus, kā veselīgu dzīves veidu.
2. Laiks un vieta.
Pasākums tiek rīkots par godu patversmes “Mežavairogi” 10.gadadienai, norises laiks 2019. gada 30. jūnijā. Pasākuma dalībnieku ierašanās un reģistrācija no pl.11.00, starts pl.12.00. DzP Mezavairogi, Ķekavas novads
3. Pasākuma vadība.
Pasākuma organizēšanu veic patversmes “Mežavairogi” vadība saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un patversmes iekšējiem noteikumiem. Pasākuma Galvenais tiesnesis Jurijs Vaskops (tel. 29418065), par pasākuma norisi un tehnisko organizāciju atbildīgais darbinieks ir Ivans Pavlovskis (tel.29408164).
4.Pieteikumu dokumenti, dalībnieki.
Pasākuma dalībnieks uzrāda suņa pasi, kurā ir atzīme par apzīmēšanu, vakcinācijām saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktām prasībām. Sunim ir jābūt klīniski veselam (ir bez redzamām slimības pazīmēm). Dalībnieks pasākumā piedalās tikai ar vienu un to pašu suni un var piedalīties ar vairākiem suņiem. Vairāki dalībnieki nedrīkst piedalīties pasākumā ar vienu un to pašu suni.

Patversmes “Mežavairogi” rīkotais pasākums ir sacensības meistarībā, nevis ātrumā. Šajās sacensībās var piedalīties visu šķirņu un izmēru suņi un cilvēki bez vecuma ierobežojuma.
1. Dalībnieku grupas

Sacensību dalībniekiem jābūt apmacības elementiem un paklausības pamatu iemaņām.
1.1. Sacensību dalībnieki tiek sadalīti četrās galvenajās grupās:

• 1. grupa – elites klase (šķirnes līdz 40 cm skaustā).
• 2. grupa – iesācēji (pieaugušie suņi un kucēni līdz 40 cm skaustā).
• 3. grupa – elites klase (šķirnes virs 40 cm skaustā).
• 4. grupa – iesācēji (pieaugušie suņi un kucēni virs 40 cm skaustā).

Iesācēju grupā tiek iekļauti sportisti ar suņiem, kas piedalās sacensībās pirmo gadu. Katrs pasākuma dalībnieks var pieteikties grupā, kur vēlas un pēc savām spējām.

1.2. Sacensību dalībnieka sunim jābūt ekipētam tikai ar mīksto kakla siksnu. Metāla ķēdītes, savelkošās kakla siksnas, asās kakla siksnas un cits līdzīgs ekipējums ir kategoriski aizliegts.

1. Dalības noteikumi
1.1. Sacensībās var piedalīties jebkuras organizācijas, kluba, asociācijas biedrs, kā arī jebkura fiziskā persona.
1.2. Dalībnieks var pieteikt jebkuras šķirnes suni, kā arī suni bez ciltsrakstiem (bezšķirnes).
1.3. Sacensībās nedrīkst piedalīties grūsnas un barojošas kuces, kā arī kuces agrāk par 8 nedēļām pēc dzemdībām.
1.4. Sacensību dalībniekam ir pienākums paziņot organizatoriem, ja dalībai pieteikta kuce meklēšanās laikā. Šajā gadījumā dalībniekam tiks piešķirts pēdējais kārtas numurs dotajā sacensību posmā.
1.5. Dalībnieks, kurš nav sasniedzis pilngadību, var piedalīties sacensībās ar vecāka (aizbildņa) rakstveida piekrišanu vai viņu klātbūtnē.
1.6. Dalībniekam ir tiesības startēt ar vairākiem suņiem, kuri ir sagatavoti sacensībām.
1.7. Dalībniekam ir pienākums kontrolēt savu suni visā pasākuma garumā, nepieļaut agresiju pret citiem suņiem, dalībniekiem, skatītājiem, tiesnešiem.
1.8. Dalībnieks ir morāli un materiāli atbildīgs par iespējamo zaudējumu, kas nodarīts pasākuma norises vietai, inventāram, dalībniekiem vai organizatoriem. Katram dalībniekam ir pienākums savākt sava suņa izkārnījumus.
1.9. Sacensību laikā dalībnieks nav tiesīgs iejaukties tiesneša darbā, kā arī atrasties blakus tiesnešiem vai sekretariātam.
1.10. Organizatoriem ir tiesības aizliegt piedalīties sacensībās personām, kuras atrodas alkohola, narkotisko preparātu vai citu apreibinošo vielu ietekmē.
1.11. Dalībnieku apģērbam un apaviem jāatbilst pasākuma formātam.
1.12. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, apņemas ievērot drošības tehniku un necelt pretenzijas pret organizatoriem par iespējamām traumām vai ekipējuma bojājumiem, kas notikuši paša dalībnieka vainas dēļ. Piekrišanu šim noteikumu punktam apliecina ar parakstu reģistrācijas sarakstā.

 

2. Rezultātu un vietu noteikšana
2.1. Personīgā vērtējuma dalībnieku rezultātus nosaka soda punktu kopums un patērētais laiks posma pārvarēšanai.
2.2. Ja noposma vairāki dalībnieki sasniedz vienādu rezultātu, uzvar tas, kurš pirmais pieteicis dalību pasākumā, vai arī uzvarētāju nosaka ar izlozi.

 

3. Uzvarētāju apbalvošana
3.1. Individuālais apbalvojums notiek katrā grupā atsevišķi.

PIEZĪME: ja kādā no grupām reģistrēti mazāk par trim dalībniekiem, uzvarētājs personīgajā vērtējumā var netikt noteikts.

4. Sacensību normatīvi un noteikumi
4.1. Norises kārtību un vietu nosaka sacensību organizators.
4.2. Sacensību galvenais tiesnesis, pamatojoties uz pasākuma norises vietas iespējām, nosaka šķēršļu skaitu un to izvietojumu (trasi).
4.3. Trasē tiek uzstādīti šķēršļi, kuru izvietojums nosaka sarežģītības līmeni un laiku tās pārvarēšanai. Dalībniekam ar suni jānokārto distance noteiktā laika robežās, bet šķēršļi jāpārvar pareizā secībā.
4.4. Pārvietošanās starta zonā un trases izmēģinājuma iziešana notiek tikai ar galvenā tiesneša atļauju.
4.5. Galvenā tiesneša lēmums nav pārsūdzams.

ELITES KLASE
Komandas: «Barjera!»; «Uz priekšu!»; «Šurp!»; «Lien!»; «Blakus!»; «Sēdi!»; «Guli!»; «Stāvi!».
Attālums starp otrā posma starta vērtnes statņiem sastāda 2 metrus. Platums starp finiša vērtnes statņiem sastāda 2-5 metrus.
• Dalībnieku ar suni aicina uz starta līniju, ja dalībnieks kāda iemesla dēļ ignorē tiesneša norādi, pēc 2 minūšu gaidīšanas viņš tiek noņemts no posma.
• Uz starta līnijas suns var sēdēt, stāvēt vai gulēt.
• Dalībniekam ir iespēja pieturēt suni pie starta līnijas līdz pilnai gatavībai. Pēc tiesneša norādījuma “Gatavs startam!” dalībnieks atlaiž suni un gaida starta tiesneša komandu “Starts!”, pēc kuras sāk kustību.
• Starta tiesnesis sāk fiksēt laiku no komandas “Starts!” izskanēšanas brīža. Dalībnieks sāk kustību kopā ar suni; kad dalībnieks un suns ir šķērsojuši finiša līniju, starta tiesnesis aptur laiku.
• Šķēršļu joslai var būt dažādas konfigurācijas. Sunim jāpārvar šķēršļi noteiktā secībā. Trases pārvarēšanas laikā dalībniekam aizliegts turēt kaut ko rokās (pavadai un jostas somai jābūt ap vidukli). Distances pārvarēšanas laikā dalībnieks nedrīkst izmantot mehānisko iedarbību vai palīglīdzekļus (pavada, rotaļlietas, svilpes, suņu aksesuāri, dažādi kārumi u.c.).
• Dalībnieks skrien gar šķēršļiem, bet suns tos pārvar, izņemot “slalomu”, kurš ir jāpārvar kopā ar suni.
PIEZĪME: šķēršļu pārvarēšanas laikā izmantoto komandu skaits nav ierobežots, bet tās drīkst būt tikai normatīvās komandas.
IESĀCĒJU KLASE
Distances garums ir 100 – 300 m, atkarībā no atrašanās vietas.
Komandas: «Barjera!»; «Uz priekšu!»; «Šurp!»; «Lien!»; «Blakus!»; «Sēdi!»; «Guli!»; «Stāvi!».
Attālums starp otrā posma starta vērtnes statņiem sastāda 2 metrus. Platums starp finiša vērtnes statņiem sastāda 2-5 metrus.
• Dalībnieku ar suni aicina uz starta līniju, ja dalībnieks kāda iemesla dēļ ignorē tiesneša norādi, pēc 2 minūšu gaidīšanas viņš tiek noņemts no posma.
• Uz starta līnijas suns var sēdēt, stāvēt vai gulēt.
• Dalībniekam ir iespēja pieturēt suni pie starta līnijas līdz pilnai gatavībai. Pēc tiesneša norādījuma “Gatavs startam!” dalībnieks atlaiž suni un gaida starta tiesneša komandu “Starts!”, pēc kuras sāk kustību.
• Starta tiesnesis sāk fiksēt laiku no komandas “Starts!” izskanēšanas brīža. Dalībnieks sāk kustību kopā ar suni; kad dalībnieks un suns ir šķērsojuši finiša līniju, starta tiesnesis aptur laiku.
• Šķēršļu joslai var būt dažādas konfigurācijas. Sunim jāpārvar šķēršļi noteiktā secībā. Dalībnieks var lietot komandas neierobežotā daudzumā, kā arī drīkst izmantot mehānisko iedarbību vai palīglīdzekļus: pavada, rotaļlietas, svilpes, suņu aksesuāri, dažādi kārumi u.c.
• Dalībnieks skrien gar šķēršļiem, bet suns tos pārvar, izņemot “slalomu”, kurš ir jāpārvar kopā ar suni.
PIEZĪME: šķēršļu pārvarēšanas laikā izmantoto komandu skaits nav ierobežots, bet tās drīkst būt tikai normatīvās komandas.
Soda punktu aprēķināšanas kārtība
Tiesnesis fiksē dalībnieka un suņa pārkāpumus uzstāšanās laikā un demonstrē soda punktu piešķiršanu šādā veidā:
• Kļūda – pacelta roka ar atvērtu plaukstu;
• Atteikums – pacelta roka ar savilktiem dūrē pirkstiem;
• Diskvalifikācija – augsti paceltas un sakrustotas rokas vai svilpšana.
Trases pārvarēšanas procesā izdarītie pārkāpumi var tikt kvalificēti kā:
• Kļūda;
• Atteikums;
• Pārkāpums, kas noved pie diskvalifikācijas.
Par katru kļūdu vai atteikumu sportistam piešķir 5 soda punktus.
PIEZĪME:soda punktiem par “kļūdu” ir lielākā prioritāte nekā soda punktiem par “atteikumu”.
«Kļūda» tiek ieskaitīta šādos gadījumos:
• par netīšu dalībnieka pieskārienu šķērslim;
• šķēršļa vai tā elementa krišana suņa lēkšanas brīdī vai pēc tā;
• uzlēkšana no zemes uz bomja horizontālo virsmu;
• katrs izlaistais mietiņš “slalomā”;
• katra nestandarta komanda.
PIEZĪME: “slalomā” dalībniekam ir jāatgriež suns uz kļūdas izdarīšanas vietu vai uz sākumu un jāpārvar šķērslis pareizi.
“Atteikums” tiek ieskaitīts šādos gadījumos:
• suns apstājas pirms šķēršļa;
• suns noskrien garām šķērslim;
• suns noiet zem barjeras latiņas;
• suns pārlec pāri tunelim vai barjeras statnim;
• nepareiza ieeja vārtu finiša vērtnē;
• nepareiza ieeja “slalomā”.
PIEZĪME: ja suns ir izdarījis pārkāpumu, kas kvalificējams kā “atteikums”, dalībniekam ir jānodrošina šķēršļa pārvarēšana.
Pārkāpumi, kas noved pie diskvalifikācijas dotajā posmā:
• dalībnieka neierašanās uz startu divu minūšu laikā no izsaukšanas brīža;
• kāda priekšmeta esamība dalībnieka rokās trases iziešanas laikā (tikai “elites klases” dalībniekiem);
• dalībnieks tiek noņemts no pirmā posma, ja viņš ir pārkāpis līniju suņa piesaukšanas brīdī;
• suņa iepazīstināšana ar trasi bez galvenā tiesneša atļaujas;
• dalībnieks tiek noņemts no pirmā posma pēc trešās izturības neizpildes, kad suns ir šķērsojis starta līniju pirms dalībnieks ir sasniedzis piesaukšanas atzīmi;
• dalībnieka atrašanās starta zonā sacensību laikā;
• suns ir šķērsojis starta līniju, kad dalībnieks ir sasniedzis piesaukšanas atzīmi, bet nav paspējis dot komandu;
• nespēja kontrolēt suni starta zonā ; suns nereaģē uz piesaukšanu 30 sekunžu laikā;
• suns iziet no starta zonas (ringa);
• ja dalībnieks vai suns nav iegājuši finiša vārtos;
• suns nokārtojas starta zonā;
• mehāniska iedarbība vai palīdzība šķēršļu pārvarēšanā (tikai “elites klases” dalībniekiem);
• ja uz šķēršļa tiek izdarīti trīs pārkāpumi, kvalificējami kā “atteikums”;
• šķēršļu pārvarēšana ārpus noteiktās secības;
• šķēršļa pārvarēšana pretējā virzienā;
• nākošā šķēršļa pārvarēšana, ja uz iepriekšējā tika izdarīts pārkāpums, kas kvalificējams kā “atteikums”
• ja dalībnieks tīšām pieskārās sunim vai šķērslim (tikai “elites klases dalībniekiem);
• ja suns vai dalībnieks izjauc šķērsli pirms tā pārvarēšanas.
Pārkāpumi, kas noved pie dalībnieka diskvalifikācijas:
• cietsirdīga izturēšanās pret suni vai neētiska uzvedība attiecībā uz citiem sacensību dalībniekiem;
• ja dalībnieks traucē citu dalībnieku uzstāšanos;
• dalībnieks pārstāvis neētiski izturas pret organizatoru vai tiesnešiem un pārkāpj sacensību noteikumus

 
 
 Apmācības suņa saimniekam un sunim!
 
 
Arī šo svētdien, 20.12. DzP Mežavairogi kinologs Ivo Svenne rīko gan grupu, gan individuālas apmācības suņu saimniekiem.
No 11:00 - 12:30 - grupas nodarbības,
No 12:30 - 15:00 - individuālas nodarbības.
Kāpēc suņa saimniekam vajadzīgs kinologs? Uzskaitīsim tikai dažus no iemesliem:
- suns nav socializēts (nesaprotas ar sugas brāļiem, baidās no cilvēkiem, transporta vai uzvedas agresīvi.);
- suns velk pavadu pastaigas laikā;
- suns, sagaidot saimnieku vai viesus, lec virsū cilvēkiem;
- suns nenāk klāt, kad viņu pasauc;
- suns aprej vai pat mēģina uzbrukt citiem dzīvniekiem vai garāmgājējiem, utt.
Uzsveram, ka tieši saimniekam ir vajadzīgs darbs ar kinologu, jo tikai pats suņa īpašnieks, zinot un saprotot dzīvnieka uzvedību, varēs justies pārliecināts un lepns par savu mīluli..
Aicinām piedalīties arī cilvēkus, kuri tikai vēl domā par suņa iegādi - tas palīdzēs saprast, cik svarīga ir savstarpējā sapratne ar dzīvnieku, palīdzēs izprast suņa ķermeņa valodu.
Grupu nodarbības būs pret ziedojumu patversmei - 7 eiro, ja suns adoptēts mūsu patversmē, 10 eiro, ja gribat ierasties ar savu citur iegādāto mīlluli. Par individuālajām nodarbībām un grupas nodarbības pieteikumam ir jāsazinās ar Ivo Svenni pa tālruni 29643265.
Lūdzu, padalamies ar šo ziņu -tā var noderēt jebkuram!
 
 
Sakām mīļu paldies tiem, kuri mums cītīgi gādājuši sauso barību un konservus - pašreiz noliktavas pilnas, un ēdmaņas suņiem pietiek!
Ja gribat atvest ko noderīgu, tad lūdzu vediet prettārpu vai pretblusu līdzekļus (pasta, pilieni skaustā utt) vai arī iespēju robežās iemetiet kādu centu ziedojumu kastītē -to izlietosim veterinārajām vajadzībām.
Noderēs arī kakla siksnas, pavadas virs 3m, dažādi mazgājamie līdzekļi, kokmateriāli u.tml.
Liels paldies par atbalstu!
 
 
  

                                                       UZMANĪBU!
Saistībā ar pārkārtošanas darbiem patversmē, apmeklētājiem nāksies samierināties ar dažām neērtībām. Liels paldies par izpratni un jūsu atbalstu!

Kā arī dodoties uz patversmi, lūdzam ņemt vērā patversmes darba laiku:

P.- Brīvs
O.- Sv. 11.00-17.00 vai LĪDZ KRĒSLAI!

 

ŠOBRĪD PATVERSMĒ IR PIETIEKAMI SAUSĀS BARĪBAS UN KONSERVU KRĀJUMI SUŅIEM UN KAĶIEM.

Ja vēlaties ziedot ko noderīgu, priecāsimies par finansiālu ziedojumu veterinārajiem pakalpojumiem un patversmes voljēru pārbūvei!

Ziedojumiem:
Dzīvnieku patversme Mežavairogi, biedrība
Reģ.nr.40008187785
Swedbank
LV76HABA0551032528957
Ar norādi ZIEDOJUMS DZĪVNIEKU PATVERSMEI

Ziedot ar PayPal starpniecību, e-pasts patversme@mezavairogi.lv

 
 
                                                                                               Uzmanību!
Ikgadējā akcija notiek! Jūs varat iepriecināt arī draugus Mežavairogu patversmē!!!
Liels paldies organizētājiem Mars Latvia un RIMI, kā arī ziedotājiem - bez jumsmums neizdotos!
 
 
 
 

 
 
ķirbis
 

Rudens raža noglabāta pagrabos un gaida ēdājus, bet varbūt kaut kas ir palicis pāri- ķirbji, āboli, kabači, bietes, burkāni, kāļi, rāceņi, kartupeļi, kāposti utt. ?
Patversmē rudens našķus labprāt notiesās lāči, kazas, aitas, strauss, gulbji un citi dzīvnieki.
Arī suņi labprāt ēd gaļu ar dārzeņiem.

Recepte arī jūsu mīlulim:
Ņemam par piemēru 25 kg smagu suņuku, kurš nedzīvo pārāk aktīvu dzīvesveidu. Dienas deva- 1 kg pašu gatavotas barības.
500 g (ne mazāk)- vārīta netrekna gaļa vai subprodukti, t.sk. 1 ola (sasmalcināta ar visu čaumalu, jēla). Kauli drīkst būt ne vairāk kā 50 g, bet labāk kādu lielu garšīgu kaulu atstāt desertam, pēc maltītes. 
250 g - rīvēta ķirbja un/vai burkāna, var pielikt gaļai vārīšanās beigās, ja suns nelabprāt ēd svaigu.
250 g (ne vairāk)- vārītu griķu.

Rudens veltes dāvanās gaidīsim katru dienu no 11-18, izņemot pirmdienas. Ierašanos citā laikā lūdzam saskaņot pa tālruni 24422440.

Paldies visiem! 
Krāsainu rudeni!

 
 


 Meklējam darbiniekus!!!

#TEIRDARBS
Diemžēl patversmē darba paliek arvien vairāk. Tāpēc aicinām pulkā vairākus darbiniekus:

DZĪVNIEKU KOPĒJUS- darbs ar dažādu sugu dzīvniekiem- suņi, kaķi, savvaļas, lauksaimniecības dzīvnieki;

DZĪVNIEKU ĶĒRĀJUS- B kategorijas autovadītāja apliecība.

Jūs pie mums varat strādāt, ja:
• Jums ir augsta atbildības sajūta un darba kultūra;
• esat gatavs strādāt dinamiski un nereti paaugstināta stresa apstākļos;
• izprotat dzīvnieku vajadzības un saistošo likumdošanu;
• ideāli, ja ir iepriekšēja pieredze vai izglītība profesijā.

Piedāvājam:
• atalgojumu atbilstoši izglītībai, prasmēm un ieguldītajam darbam;
• katru dienu tuvu saskari ar dabu, dzīvniekiem un cilvēkiem.

Tu vari būt students, pensionārs, pašnodarbināta persona vai jau strādājošs cilvēks- darbs maiņās, var apvienot.

Tos, kuri uzskata, ka pietiek ar dzīvniekmīlestību, lai darītu šo darbu, sarūgtināšu. Vēl vajag:
fizisku izturību, loģisko domāšanu, kārtības mīlestību. 

Zvaniet: 24422440
Rakstiet: patversme@mezavairogi.lv
 
 
 
 
 

Mīļš paldies visiem talkotājiem, kuri mums palīdz! Te vietā ir teiciens - kurš strādā, tas arī ēd. Pankūkas un zupa grāpītī uz ugunskura - kas gan var būt garšīgāk? Un kas var būt jaukāks par astaiņu pateicības pilno acu skatienu?
Tie, kuri novēlojušies, arī vēl var paspēt padarīt kādu darbiņu, vai ne?
Laipni gaidīti Mežavairogos!

Lielā Talka 2018.- arī Mežavairogos!!!!
Sestdien, 28.aprīlī no 10:00 - 15:00 varēsiet talkot arī DzP Mežavairogi, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. Esam pieteikušies kā vieta, kurā mūsu draugi var parādīt savu vēlmi un gribēšanu sakopt vidi un palīdzēt tiem, kam tas nepieciešams!
Paredzētie darbi talkā -
- malkas sagāde un viss, kas ar to saistīts,
- suņu voljēru tīrīšana,
- suņu vešana pastaigās
-kaķu samīļošana.
ļoti gaidīsim un priecāsimies būt kopā!!!!
Izsalkušajiem un izslāpušajiem tiks piedāvāta zupa, pankūkas un kafija par ziedojumu patversmei - būs pieejama ziedojumu kastīte. Atvēlētās naudas summu noteiksiet paši - astaiņi būs pateicīgi!
Tel. informācijai - 24422440.
 
 
 
 
Esam bezgala pateicīgi par jautro un degsmīgo pasākumu, kurš tapis, lai atbalstītu Mežavairogus. Ieskaties - varbūt arī Tu gribi piedalīties?
 

 

 

Vai cik viņš smikiņš! Ak, kā man viņa žēl...

Drīz vien atkal sāksies dzīvnieku mazuļu sezona, un kārtējo reizi gribam atgādināt - mums nav tiesību izraut zvēruku no viņa ierastās vides! Stirnu mazuļi, kuru mamma aizgājusi ganībās, nav pamesti - ļaujiet viņiem palikt tai pašā vietā, nemēģiniet glaudīt vai barot. Tas pats ar zaķēniem, lapsēniem un visiem citiem meža un arī jūras iemītniekiem. Ja mazs ronēns guļ krastā, visticamāk, viņš sildās saulītē. Jums tikai jānovērš sava suņa, ja tāds ir, uzbrukums mazulim!
Ja redzat, ka dzīvnieks savainots - meklējiet palīdzību, zvanot attiecīgā novada Pašvaldības policijai - viņiem ir jāmāk atbildēt, ko darīt un jārisina situācija! Ekstremālās situācijās var lūgt palīdzību UGD.
Nesot mājās savainotu dzīvnieciņu, gribēdami izdarīt labu, jūs pakļaujat infekcijas briesmām savu ģimeni un liedzat iespēju mazulim jelkad atgriezties brīvā dabā! Latvijā ir aizliegts turēt mājās meža iemītniekus - tam jābūt speciālām atļaujām!
 
 

Aktuāla informācija par patversmes apmeklējumiem!

Ļoti cerot, ka beidzot jau būs iestājies īsts pavasaris, ar nākamo otdienu - 10.aprīli mēs sākam strādāt vasaras sezonas režīmā. Tas nozīmē, ka apmeklētājus gaidām ik dienu, izņemot pirmdienas, no 11:00 - 18:00 (ar aprēķinu, ka 18:00 visiem suņukiem jau jābūt atpakaļ savos voljēros). Ceram uz mūsu palīgu, draugu un atbalstītāju aktivitāti, jo suņiem vienmēr noder izlocīt ķepas, bet kaķi būs sajūsmā par paglaudīšanu un pabužināšanu.
Paldies! Uz tikšanos Mežavairogos!

Pavasarī patversmē noderēs:

Ja vēlaties iedāvināt to, kas pašreiz visnepieciešamākais, tad mēs lūdzam ņemt vērā, ka pavasaros visaktuālākās un nepieciešamākās lietas ir pretblusu un prettārpu līdzekļi, par kuriem būsim ļoti pateicīgi, noderēs: Dehinel, Pratel, Cestal, Caniverm, Broadline, Advocate un Fypryst!

Ja nav iespējams pašiem tos iegādāties, tad patversmes teritorijā ir ziedojumu kastīte, kurā katrs cents būs noderīgs veterinārajām vajadzībām.

Jau iepriekš no visas sirds pateicamies gan par dāvanām, gan to sirdssiltumu, ko dāvājat mūsu iemītniekiem.

Uz tikšanos!

 

 

 Mūsu mīļie draugi, atbalstītāji un visi visi dzīvnieku lolotāji, aizstāvji un glābēji! Lai Jaunajā gadā mazāk bēdu, smaguma un rūpju, lai vairāk prieka, veiksmes un veselības! Gan mums, gan mūsu mazajiem brāļiem.

Te var paskatīties vakardienas Degpunktā sižetu par pasākumu Mežavairogos:
https://tvplay.skaties.lv/parraides/degpunkta/905701     

 


 

 VISIEM HASKIJU PARKA LĪDZJUTĒJIEM!!!
No šīs dienas suņus var adoptēt no DzP Mežavairogi.
Te var apskatīt dzīvnieku bildes (akita meitene brauks mājās jau šosvētdien):
https://www.facebook.com/pg/Mezavairogi/photos/?tab=album&album_id=1523589587762012

 


                                    Liels lūgums mūsu atbalstītājiem un ziedotājiem!
Tā kā patversmē ir daudz mutes, kuras ikdienu jāpabaro ar vārītu gaļu, ļoti lūdzam - ieskatieties savos šķūnīšos, pagrabos, mantu glabātuvēs - varbū kādam atradīsies alumīnija "liel-katls". 50 vai vairāk litru tilpumā. Astaiņi un Mežavairogu komanda teiks lielu paldies atsaucīgajam vērtīgā trauka ziedotājam! 24422440.

 

                                               

 

 


MARS LATVIA un RIMI ir uzsākuši ziedojumu akciju, lai patversmes dzīvnieki saņemtu barību un kārumus no saviem draugiem un palīgiem!

               

    Lūgums mūsu atsaucīgajiem lasītājiem un līdzi jutējiem!!!

Rudens ir skaists laiks, taču patversmē šo skaistumu saskatām ar grūtībām - nebeidzami dubļi un peļķes traucē gan produktīvi strādāt, gan pārvietot dzīvniekus.... Reizēm, skatoties, uz suņu un kaķu sabristajām ķepām, pārņem izmisusums, jo ar dabu cīnīties nesanāk, un finanses ir tik, ...nu, cik ir. Ļoti ceram, ka atradīsies kāds devīgs un saprotošs cilvēks vai organizācija, kas varētu mums noziedot betona plāksnes, trotuāra plāksnes, bruģi (viss var būt arī lietots, bet labā stāvoklī). Noteikti teiksim lielu paldies. Organizācijas reklāmu varam izvietot mājas lapā, kā pateicību. Gaidīsim zvanu 24422440. Padalieties ar šo lūgumu! Paldies!

 

                                                                           Lūgums!!!

Šobrīd patversmē atrodas piecas, mazas suņu meitenītes. Ja braucat ciemos un nezinat, ko atvest dāvanai - būsim ļoti pateicīgi par konserviņiem suņu mazuļiem!                                              

 

                                                            MEKLĒJAM MĀKSLINIEKU!!!

Kā visas dzīvnieku patversmes Latvijā, arī mēs strādājam ciešā kontaktā ar veterinārārstiem, kuri mums palīdz gan ar ķirurģiskām manipulācijām, gan izmeklējumiem, gan konsultācijām vissarežģītākajos gadījumos.

Lielu atbalstu mēs saņemam no Ķekavas veterinārās klīnikas profesionālajiem dakteriem.

Zinām, ka mūsu atbalstītāji ir visdažādāko amatu pratēji. Šobrīd lūkojamies pēc izdomas un sirds siltuma bagāta mākslinieka (mākslas studenta, grafiti speciālista,  u.c.) , kurš, atbalstot gan patversmi, gan arī mūsu draudzīgo klīniku būtu gatavs padarīt skaistākas tās telpas – apgleznot ar pozitīviem un jautriem zīmējumiem veterinārās klīnikas priekšnamu. Telpa ir neliela – 2x1.5m, pašreiz ar neglābjami zilām sienām, taču ceram, ka atradīsies kāds, kurš to mainīs – ienesīs cilvēku un mūsu mazo brāļu dzīvē krāsas un jautrību uz Ziemassvētkiem. Solām palīdzēt ar materiāliem un teikt lielu paldies ar bildēm un stāstījumu par paveikto gan mājas lapā, gan sociālajos tīklos.

Ceram, ka atsaucīgajam krāsu meistaram tā būtu laba reklāma un nopelnīti karmas punkti! Sazinieties ar mums pa tālruni 24422440 vai uz e-pastu patversme@mezavairogi.lv. Ziemassvētki ir tik tuvu...

Paldies!

Jūsu Mežavairogi

 

 

Laba ziņa visiem HASKIJU PARKA suņu līdzjutējiem!
PVD ir pieņēmis lēmumu par suņu realizāciju. Tas nozīmē, ka jau tuvāko nedēļu divu-trīs laikā Nodrošinājuma Valsts Aģentūra izvietos info savā mājaslapā par izsoli.
IKVIENS, KURAM NAV NODOKĻU PARĀDU UN IR VĒLME IEGĀDĀTIES KĀDU NO ŠIEM DZĪVNIEKIEM- VARĒS PIEDALĪTIES IZSOLĒ.
Jau šobrīd varat ierasties patversmē tās darba laikā un iepazīties ar piedāvājumu- noskatīt sev tīkamāko mīluli.
Visi dzīvnieki uz izsoles brīdi būs sterilizēti, vakcinēti, apzīmēti.

Paldies PVD un Aģentūrai par operatīvo lēmumu suņu interesēs! 
Tagad viss atkarīgs no Jums, suņu draugi!

 

     Iesaisties akcijā "Sasildi sirdi, sasildot ķepas".  KĀ TO IZDARĪT?! Sadarbībā ar DPD Latvija, vēlamies jums palīdzēt nogādāt lietas, ko vēlaties ziedot mīluļiem. 

Līdz decembra beigām ziedojumus patversmei bez maksas piegādās DPD Latvija.
Zvaniet uz numuru 67387284 vai sūtiet e-pastu uz info@dpd.lv un piesakiet ziedojuma paņemšanu, norādot mūsu patversmes nosaukumu Mežavairogi. Sūtījumam obligāti ir jābūt atbilstoši iepakotam kastē un tas nedrīkst pārsniegt 31.5 kg svaru. 
Patversmē noderētu kvalitatīva dzīvnieku pārtika (gan sausā barība, gan konservi), kaķu tualešu cementējošās smiltis, kakla siksnas un pavadas (brezenta – ne īsākas par 3m), metāla bļodas dzīvnieku barošanai, medicīniskie cimdi, vienreizējās šļirces, arī ieklājamais materiāls - segas, dvieļi, gultasveļa, pledi (no kokvilnas un vilnas).

     Paldies visiem, kuri gatavi palīdzēt astainajiem draugiem patversmē!!!

 

 

                             APMEKLĒTĀJU IEVĒRĪBAI:

No 1.novembra līdz nākamā gada 1.aprīlīm tiek mainīts laiks, kurā var apciemot patversmi, izvest pastaigā dzīvniekus vai izvēlēties sev draugu :

    Otrd.- Svētd.  no 12:00 - 16:00, Pirmd. - esam slēgti apmeklējumiem.

Par grupu apmeklējumiem, lūdzam, brīdināt vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot e-pastu uz adresi -  patversme@mezavairogi.lv

                        Paldies visiem, kuri mums palīdz!

 

 

 

Mūsu jenotsuns Ješka gatavojas pārcelties uz ziemas māju. Zvēruks gan nav pret visiem mīlīgs, bet Mārtiņa Priedes rokās jūtas bezgala labi!

 

                                                                                   Informācijai!

Ja esat mājas lapā noskatījuši sev piemērotu dzīvnieku, lūdzam - iepriekš piezvanīt pa tālruni 24422440, jo situācija ar adoptējamiem dzīvniekiem mainās ātri, un mēs ne vienmēr paspējam no lapas izņemt jau mājas atradušos vai aizrunātos iemītniekus. Tomēr gaidam Jūs ciemos, jo, apskatot uz vietas, var daudz tuvāk sapazīties un izvēlēties sev piemēroto mīluli. Paldies par Jūsu labo sirdi!

 

Lūgums! 

Pašreiz patversmes iemītniekiem aktuālākās dāvanas ir konservi suņiem un kaķiem, cementējošās smiltiņas kaķu vajadzībām, kala siksnas un pavadas (brezenta, no 3m un vairāk) suņiem. Tāpat iespējams ieskaitīt arī naudiņu mūsu kontā - Dzīvnieku patversme Mežavairogi, biedrība 

Reģ.nr. 40008187785
Adrese: Meža Vairogi, Ķekavas novads, LV-2123
Swedbank
LV76HABA0551032528957 
Paldies!

 

 

Dārgie draugi, atbalstītāji, adoptētāji un visi citi, kuriem nav vienaldzīgs bezsaimnieka dzīvnieku liktenis!

Ik gadu vasarā esam rīkojuši patversmju un adoptēto dzīvnieku izstādi „Saimniek, kāpēc Tu mani nemeklē?”. Taču šogad, izvērtējot mūsu resursus un iespējas, esam nolēmuši pasākumu neorganizēt, jo arvien vairāk pieaugošais darba apjoms liedz veltīt laiku kvalitatīvas un interesantas izstādes izveidei. Mūsu prioritāte pašreiz ir gan patversmē esošo, gan nelaimē nonākušo mazo brāļu aprūpe. Taču pasākums būs – patversmei svinot savu desmitgadi 2019.gadā.

Ļoti ceram uz sapratni, ceram, ka mūsu draudzība turpināsies, ka arī turpmāk uzturēsim draudzīgu kontaktu un kopā palīdzēsim astaiņiem!

Uz tikšanos!

Jūsu Mežvairogi.

 

 

 

 

Draugi, atbalstītāji, ziedotāji!
Bieži mums zvana ar jautājumu - ko tieši atvest līdzi, kas būtu tas noderīgākais? Šobrīd atkal lūdzam ziedot kaķu smiltis (cementējošās) vai naudiņu tām. Mūsu konts:
Dzīvnieku patversme Mežavairogi, biedrība
Reģ. nr. 40008187785
AS Swedbank
LV76HABA0551032528957
Ar norādi ZIEDOJUMS DZĪVNIEKU PATVERSMEI

 

 

Vasara. Celtniecības un remontu sezona! Lūdzam palīdzēt!

Neilgi pirms Jāņu dienas saņēmām lielisku dāvanu - celtniecības materiālus - gan dēļus, gan brusas, gan latas. Nu varam sākt strādāt, pielabojot, uzceļot no jauna, remontējot, taču materiālu tomēr mūsu vajadzībām nepieciešams vairāk. Tāpēc - ļoti lūdzam ikkatru, kurš var izlīdzēt - kaut ar dažiem dēļiem, kaut ar vienu siju vai kādu citu kokmateriālu vai celtniecībai noderīgu lietu- palīdziet uzlabot rējēju, murrātāju, māvēju, blējēju un visu pārējo mūsu mazo un lielo četrkājaiņu sadzīvi! Ļoti gaidīsim un būsim pateicīgi par palīdzību!
Ja rodas jautājumi, droši zvaniet - 24422440! Paldies!
Dalieties ar šo ziņu, lai pēc iespējas vairāk varam paspēt padarīt līdz klāt būs rudens ar lietavām un stipru vēju!


 

Mūsu atsaucīgie un mīļie apmeklētāji!

Kā vienmēr brīvdienās gaidām jūs ciemos - gan labi pavadīt laiku, gan pastaigāties ar suņiem, gan samīļot kaķus! Un šoreiz mums ir lūgums - tā kā pašreiz patversmē ir gana gan sausbarības, gan arī paklājamo materiālu, mēs būsim ļoti pateicīgi kaut par 50 centu lielu naudas ziedojumu (kastīte ziedojumiem ir patversmes teritorijā), jo klāt pavasaris ar atblusošanu un attārpošanu, gan arī salmu iepirkšanu pakaišiem, gan citām akūtām vajadzībām. Jau iepriekš paldies! Un lai jums visiem izdevušies un gaiši svētki!!!!


AKCIJA!!!

Izdariet labu darbu un pastāstiet citiem- Mans Rimi sāk akciju "Pērc, ziedo, pabaro!", kurā aicina ziedot barību patversmēs mītošo dzīvnieku atbalstam. Bet tas vēl nav viss - ja ziedošanas brīdī tu uztaisīsi selfiju un publicēsi soctīklos ar tēmturi #percziedopabaro, par katru foto patvērsmē mītošajiem dzīvniekiem papildus tiks sarūpēts viens Whiskas mitrās barības iepakojums. Iegriezies ciemos un iepriecini mūsu četrkājainos draugus!

 


Pavasaris mūs ar laikapstākļiem nelutina- apmeklējot patversmi velciet ūdensizturīgus apavus! 

  


Sakām lielu paldies!

Esam tikuši pie sen kārotas un neatsverami noderīgas lietas - mums ir iedāvināta fotokamera, kas palīdzēs beidzot parādīt patversmes dzīvniekus vislabākajā to izskatā! Par šo dāvanu mēs sakām mīļu, lielu, pat milzīgu paldies Olaines novada pašvaldības Pieaugušo izglītības centra māksliniekiem, un īpaši Rudītei Babrei, Dacei Kārkliņai, Valdim Jurgelānam un Kristīnai Boļšedvorovai!

 

 


Svarīga informācija

No 2017.gada 1.janvāra Mežavairogi pārtrauc Cēsu patversmes "Lācīši" apsaimniekošanu. To uzņemas Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība. Tālruņa numurs (zvanīt tikai no 1.janvāra) 27824172. Ar jautājumiem par dzīvniekiem, kuri adoptēti no Cēsu patversmes laikā no 01.02.2016. līdz 31.12.2016. vērsties Mežavairogos - 24422440.


 

Tuvojas Ziemassvētki, kad ļaužu sirdis atveras labiem darbiem un žēlsirdībai. DzP "Mežavairogi" un TC "Liiba" Ķekavā,Rīgas ielā 22a, visiem, kuri grib patversmi atbalstīt ar naudas ziedojumiem, ir uzstādījuši stendu ar ziedojumu kastīti. Būsim patiecīgi par jebkuru noziedoto summu, kuru izmantosim pārsvarā veterinārajām vajadzībām. Paldies!

Par stenda izgatavošanu un darba noorganizēšanu atsevišķa un sirsnīga pateicība Matīsam Taškānam, Inārai Verzai un Rīgas Amatniecības vidusskolas pasniedzējiem!


 

Ieskats Degpunkta ziedojumu vākšanas pasākumā. 

 

 


  

 


Noteikumi pastaigām ar suņiem:

 1. Ierodoties patversmē, autotransports jāatstāj speciāli tam atvēlētā vietā ārpus patversmes teritorijas;
 2. Pirms brauciet pie mums, parūpējieties par atbilstošu apģērbu – pastaigas notiek lauku teritorijā;
 3. Doties pastaigā ar suni patstāvīgi var tikai persona, kura jau sasniegusi 16 gadu vecumu;
 4. Saņemot suņus pastaigai, obligāti uzklausiet norādījumus, kurus dod patversmes darbinieks – par maršrutu, par pastaigas ilgumu (minimāli VIENAM SUNIM – 30 minūtes), par izturēšanos, vedot konkrēto dzīvnieku);
 5. Kategoriski aizliegts ieiet blakusesošo privātmāju teritorijās;
 6. Suni izņem un ievieto atpakaļ voljērā TIKAI patversmes darbinieks.

Par šo noteikumu neievērošanu patversme neuzņemas nekādu atbildību!

Правила выгула собак:

 1. Приезжая в приют, автомашину оставляйте вне территории приюта, на специально отведенной стоянке;
 2. Перед поездкой выберите одежду для прогулки – она будет проходить в деревенских условиях;
 3. Вести самостоятельно собаку на прогулку может только лицо достигшее 16-летнего возраста;
 4. Получая собак для выгула, обязательно слушаться указаний, которые дает работник приюта – о маршруте, о длительности (минимально для ОДНОЙ СОБАКИ – 30 минут), о поведении, выгуливая конкретного животного;
 5. Категорически запрещается заходить на территории близлежащих хуторов;
 6. Собаку выводит и заводит в вольер ТОЛЬКО работник приюта.

За несоблюдение данных правил приют ответственности не несет!


 

„ Saimniek, kāpēc Tu mani nemeklē?” 2016  BILDES.

 

 


Pateicība

28.augusta iztāde "Saimniek, kapēc Tu mani nemeklē?" ir veiksmīgi noritējusi un noslēgusies. Mēs labi saprotam, ka ar tik lielu apmeklētaju skaitu (virs 70 suņi ar saimniekiem un ģimenēm) arī interese par pasākumu bilžu atainojumā ir liela, taču mūsu brīvpratīgajai un lieliskajai fotogrāfei Inesei Ābelei ir vajadzīgs laiks, lai visas 1400 bildes apstrādātu! Mežavairogi noteikti ievietos gan soc.tīklos, gan šeit gan bildes, gan pasākuma aprakstu un pateicības visiem, taču to darīsim dozēti un pamazām!

Pašreiz - visiem, dalībniekiem, darbiniekiem, brīvprātīgajiem un galvenais - atbalstītājiem - milzīgs paldies!!!

 


 

 

 


 

Paldies nakts pastaigu dalībniekiem!

  3.jūnijā Mežavairogos noritēja vēl nebijis pasākums - nakts pastaigas ar suņiem. Neteiksim, ka viesu skaits bija liels - 25-30 cilvēki, taču mērķis tika sasniegts - visi suņi dabūja izstaigāties, un mēs sakām lielum lielu paldies ļaudīm, kuri nebaidījās no tumsas, odiem un neierastas apkaimes, lai sagādātu prieku mūsu astaiņiem. Tika baudīta zupa un dzerta kafija, tika daudz kas pārrunāts un noskaidrots. 

   Pasākumu var uzskatīt par izdevušos. Ceram vēl kādu reizi to atkārtot, lai atkal pulcētu ieinteresētus cilvēkus kopīgam vasaras nakts baudījumam.

   Paldies visiem, kuri bija klāt, paldies visiem, kuriem neizdevās atbraukt, bet kuri palīdzēja ar informācijas nodošanu un labām domām!

Mežavairogu komanda un apmierinātie rējēji.

 


 

18.martā noritēja "Mežavairogu" organizētās apmācības Baldones Pašvaldības policistiem

 

 

Baldones

 

Šodien notika DzP "Mežavairogi" organizētās mācības Baldones novada Pašvaldības policistiem, kurās ar kinologa Ivo Svennes gādību viņi apguva iemaņas, nepieciešamas saskarsmē ar suņiem, tostarp arī ne visai draudzīgi noskaņotiem. Tika mācīts nolasīt suņu ķermeņa valodu, pareizi tuvoties un apieties ar suni, kā arī - pats svarīgākais - pareizi nofiksēt suni, lai varētu nolasīt mikročipa numuru, kas būs ārkārtīgi noderīgi, ja pie policistiem nonāks dzīvnieks, kurš ir gan čipēts, gan arī reģistrēts Datu centrā, jo šajā gadījumā izpaliks dzīvnieka transportēšana uz patversmi, un saimnieks savu mīluli varēs atgūt nekavējoties.

Aicinām uz šādām mācībām pieteikties arī citu novadu PP darbiniekus! Tālr. 24422440.

 


 

 

No 01.02.2016. - 31.12.2016. patversme "Mežavairogi" apsaimniekos Cēsu dzīvnieku patversmi "Lācīši". Papildus informācija par apkalpojamajiem novadiem un izmaiņām patversmes darbā būs mazliet vēlāk. Vēl ir jāiekustas :)!

 


Organizējam apmācības pašvaldību darbiniekiem

Jaunajā gadā jauni notikumi! 2016. gada janvārī Mežavairogi uzsāk apmācību kursu pašvaldību darbiniekiem, policistiem, sabiedriskās kārtības dienestu darbiniekiem saistībā ar šajā gadā spēkā stājošos likumdošanu par suņu apzīmēšanu un reģistrāciju. 

No š.g. 1. jūlija pašvaldībām ir jāspēj nodrošināt ikviena suņa mikročipa nolasīšana un pārbaude reģistrā. Kā arī jānodrošina reģistrēšanas iespējas LDC datu bāzē pašvaldībā.

Apmācībās ietversim:

 • LDC datu bāze, darbs ar to- darba uzsākšana, reģistrēšana, mikročipa pārbaude.
 • Kas ir mikročips, mikročipa lasītājs, darbs ar to.
 • Kā droši nolasīt mikročipu sunim.
 • Pases, vakcinācijas apliecības- kādu informāciju tās sniedz.
 • Saistītā likumdošana (likumi, MK noteikumi, saistošie noteikumi).

Interesentiem piedāvājam kinologa konsultāciju, lai izprastu suņa valodu- kā zināt vai sunim tuvoties ir droši, kā rīkoties agresīvu suņu gadījumā, u.c. 

14. janvārī  apmācības notiks Salaspils novada Domē.

Nākamie rindā- Ķekavas, Ikšķiles, Inčukalna, Iecavas novadi.

 Aicinām pieteikties nākamos gribētājus! 

Tel. 26479144 Danuta PriedeAKTUĀLI

Patversmē noder:

suņu, kaķu sausās barības un konservi; pavadas, kakla siksnas; metāla bļodas un katliņi;

trauku mazgājamais līdzeklis un veļas pulveris; gumijas cimdi;kaķu smiltis, kaķu kastes;

 dažādi būri- mazajiem grauzējiem, trušiem, šinšillām, kaķu transportbūri, suņu transportbūri;

vienreizējie paladziņi, vienreizējās šļirces (1-20ml); ūdeņraža pārskābe; prettārpu, pretblusu līdzekļi;

prettārpu pasta mazajiem kaķēniem; dezinfekcijas līdzekļi;

dažādi kokmateriāli, žoga sieti, vārti, žoga stabi; skrūves, naglas; jumta seguma materiāli;

lāpstas, grābekļi, slotas; ķerras; un daudzas citas saimniecībā derīgas lietas.

Paldies!

 Latvijas dzīvnieku patversmēs mīt ļoti daudz dzīvnieku. Aicinu ikvienu sazināties ar sev tuvāko dzīvnieku patversmi un sagādāt cienastu kādam dzīvniekam!

  

Ja vēlaties veselu, socializētu un sterilizētu dzīvnieku,

aicinām ADOPTĒT suni vai kaķi patversmē! 

MĀJAS ZOO - VISI DODAMIES ZIEMAS MIEGĀ - LĪDZ PAVASARIM!!! 

 

DZĪVNIEKU PATVERSME

Dzīvnieku patversme strādā visu diennakti.

Tiem, kuri vēlas doties pastaigā ar suņiem, iesakam iepriekš piezvanīt un vienoties par izdevīgāko laiku.

Vēlamais pastaigu laiks ziemas sezonā:

            katru dienu no pl. 11.00 līdz 16.00.             

 Lūdzam vēlāk nebraukt- ir ļoti tumšs! :)

Parasti pie mums ir apmēram 100 adoptējamu suņu un vairāk kā 60 kaķu .

 

Pie mums nonāk dzīvnieki no Iecavas, Baldones, Ķekavas, Salaspils, Bauskas, Siguldas, Rundāles, Ādažu, Limbažu, Pļaviņu, Viļānu, Riebiņu, Mārupes, Daugavpils,  Ropažu, Inčukalna, Ikšķiles, Rēzeknes, Vārkavas, Kārsavas, Dagdas novadiem

,un daudzām citām vietām, ja vien ir kāda brīva vieta.

 

Uzņemam savvaļas dzīvniekus no visas Latvijas.

  

Ja vēlies mūs atbalstīt- ziedo:

 

DZĪVNIEKU PATVERSME MEŽAVAIROGI BIEDRĪBA

Reģ.nr. 40008187785
Swedbank
LV76HABA0551032528957

Paldies!

 

KOKAPSTRĀDE- izgatavojam videi un lietotājam drošas suņubūdas, kaķu mājiņas, āra tualetes.

          

Sociālie Tīkli

Informācija pur mums sociālajos tīklos.

Sīkdatņu izmantošana

Šajā tīmekļa vietnē var tikt izmantotas šādas sīkdatnes.
Tehniskās sīkdatnes - ļauj Tev brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot visas piedāvātās iespējas.
 
Analītiskās sīkdatnes - tiek apkopota informācija, kā Tu lieto tīmekļa vietni, kādas lapas biežāk apmeklētas, ieskaitot saturu, kuru Tu izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos apkopotā veidā.
 


Nospiežot “Piekrītu”, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai un apstiprini, ka esi iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un kādiem nolūkiem tās tiek izmantotas.